Aangesloten zijn bij de VML heeft zo zijn voordelen:

1. Per kwartaal krijg je een tijdschrift met extra info.  Leden kunnen artikels opsturen voor publicatie.  Hier is een voorbeeld terug te vinden van een Tijdingen. 2. Steun van onze advocaat (behalve bij bouwovertredingen).
3. Verzekering (zonder franchise) met extra dekking tov de familiale verzekering.
4. Advies omtrent het oprichten van een club.
5. Advies omtrent milieuaangelegenheden.
6. Subsidies voor recreatie/wedstrijden.
7. Piloten kunnen enkel aan FAI wedstrijden deelnemen indien ze lid zijn van de VML.
8. Gastpiloten moeten bij een groot aantal clubs een lidkaart van de VML voorleggen.