Multicopters

De proeven voor het behalen van een brevet met een multicopter zijn identiek aan de proeven voor een gewone heli. Echter, voor iemand die de proeven aflegt met een heli is dit brevet geldig voor zowel heli's als multicopters, maar indien de proeven afgelegd worden met een multicopter beperkt het brevet zich tot multicopters, en moet een proef met een heli afgelegd worden voordat het brevet voor beide geldig zal zijn.   Bij deze vragen we dat de examinatoren op de beoordelingsbladen duidelijk vermelden dat de proeven afgelegd zijn met een helicopter of met een multicopter.  Daarvoor kunnen zij het vak "Gevlogen met model" invullen en tevens in drukletters naast de titel "VEILIGHEIDSBREVET A (of B) HELI" "MULTICOPTER" plaatsen.  Op die manier worden vergissingen uitgesloten. 

BELANGRIJK!!!!
Gezien er reeds vele multicopters op de markt zijn die uitgerust zijn met een GPS, al dan niet inclusief een "automatic self leveling" systeem, is het logisch dat, voor het afleggen de proeven, deze systemen moeten uitgeschakeld worden, en dat het toestel tijdens de proef dus volledig manueel dient gevlogen te worden!

Verlenging brevet Instructeur

We herinneren er U aan dat de veiligheidsbrevetten A en de brevetten Instructeur, die  op 30 september 2013 verlopen, verlengd dienen te worden. Zoals beschreven in de modules dient een examinator het brevet te verlengen. Indien de kandidaat het laatste jaar regelmatig vloog, zonder enige formaliteit, of, bij twijfel, na één door de kandidaat goed uitgevoerde take off en landing gade geslagen te hebben. Denk er aan dat, onverschillig van wanneer het brevet verlengd wordt, de verlenging altijd is tot 30 september 2014. 

Kijk dus even goed na wanneer Uw brevet verloopt, en laat het verlengen door een examinator van Uw keuze indien nodig!