Belangrijke info

Aanpassing van het beoordelingsblad veiligheidsbrevet B Heli !!!!
Verschillende piloten hebben me gecontacteerd om me te zeggen dat de autorotatie, gevraagd voor het veiligheidsbrevet B, niet altijd evident is, en dat zelfs niet alle heli's dit kunnen uitvoeren zonder enorm gevaar van crash.
Na het raadplegen van enkele prominente Heli piloten is op hun aanraden besloten om deze oefening niet meer in het programma op te nemen. Het beoordelingsblad voor veiligheidsbrevet B is dan ook aangepast en te downloaden vanaf nu. Ik vraag dan ook met aandrang aan de examinatoren om deze oefening met onmiddellijke ingang niet meer te vragen aan de kandidaten.

Er is op 22/5/2013 een nieuwe aanpassing, nodig ter verduidelijking voor het afnemen van brevetten, aangebracht in de module "Reglement voor het behalen van een veiligheidsbrevet - modelpiloot", ten einde iedereen even te wijzen op de voorwaarden om een brevet af te leggen, waar niet altijd de juiste procedure gehanteerd wordt! In een nieuw punt (1.7) wordt dit beschreven.
We krijgen regelmatig beoordelingsbladen waar geen VML nr. van de kandidaat op vermeld staat.
Uiteraard dient dit nummer ook op het brevet vermeld te worden, dus kan het in dit geval niet uitgeschreven worden! Het heeft dus geen enkele zin deze bladen op te sturen. U dient te wachten tot de kandidaat over een VML nr. beschikt en het op het beoordelingsblad in te vullen. In het vervolg zullen onvolledige beoordelingsbladen gewoon terug gestuurd worden.

De voorwaarde om een A brevet af te leggen is dat de kandidaat beschikt over een geldige lidkaart van VML! Om een B brevet af te leggen dient de kandidaat een geldig A brevet te hebben (wat inhoud dat hij een geldige lidkaart heeft). 
Het combineren van de 2 brevetten is NIET toegestaan! A en B brevet dienen in 2 afzonderlijke vluchten afgelegd te worden. Een kandidaat die over geen enkel brevet beschikt en tegelijk het A en B brevet wenst af te leggen kan dat, maar dient dan eerst de proeven voor het A brevet af te leggen en hierin te slagen. Dan pas mag hij de proeven voor het B brevet aanvangen.