Algemeenheden

Deze pagina dient om U wegwijs te maken in Uw zoektocht naar de documenten in verband met de brevetten. Verder krijgt U hier belangrijke informatie, en beantwoorden we specifieke veel gestelde vragen onder de rubriek "FAQ". 

 

Om U de nodige info te verschaffen betreffende welke figuren moeten uitgevoerd worden om een bepaald brevet te verkrijgen, kan U deze oproepen door in het bovenstaand menu onder de hoofding "Brevetten" de figuren die U wenst te zien aan te klikken. 
 

Wenst U de reglementen, de verschillende modules of de beoordelingsbladen in te kijken of te downloaden, klikt U op "downloads" - "Diverse Documenten". 

Vragen in verband met de brevetten kan je mailen naar brevetten@flytovml.com, of voor dringende vragen rechtstreeks contact opnemen met Reinhard Wagemakers op 03/2362370.

Examinatoren

Examinatoren worden gekozen door het clubbestuur, en voorgesteld aan de VML. Elke club duidt minimaal 2 examinatoren aan, en maximaal 1 examinator per schijf van 15 leden. Een club met 31 leden mag dus in het totaal 3 examinatoren aanduiden, enz... 

 

Zodra VML in het bezit is van de namen, worden zij door VML aanvaard.  De club krijgt een bevestiging dat deze examinatoren aanvaard zijn. Vanaf dit moment mogen deze examinatoren proeven afnemen volgens "Richtlijnen afnemen brevetten" Examinatoren dienen geen examen voor examinator af te leggen. Zij moeten wel een afspraak maken met een hoofdexaminator of zijn assistent, en een proef beoordelen onder toezicht, teneinde hun definitieve bevoegdheid te bekomen. Dit geeft de hoofdexaminator de kans om hier en daar waar nodig bij te sturen, zodat alle examinatoren de proeven op dezelfde manier zullen beoordelen. 

 

Rechten en plichten van examinatoren vind je in de betreffende modules "Examinatoren" en "Richtlijnen voor examinatoren". LET OP: Gezien het evalueren van de examinatoren meer tijd in beslag neemt dan verwacht, wordt de overgangsperiode met 1 jaar verlengd. Vanaf 01/10/2008 is de overgangsperiode afgelopen, en zullen clubs enkel nog kandidaat-examinatoren kunnen voorstellen die in het bezit zijn van het veiligheidsbrevet A. 

 

Deze examinatoren zullen enkel proeven mogen afnemen na de evaluatie door een hoofdexaminator en het verkrijgen van hun definitieve bevoegdheid.


Hoofdexaminatoren

De Raad van Bestuur heeft in de vergadering van 28/11/2007 beslist het concept hoofdexaminatoren aan te passen: er wordt slechts 1 hoofdexaminator aangesteld.  

De Raad van Bestuur heeft Reinhard Wagemakers aangeduid om dit te doen. De hoofdexaminator zal bijgestaan worden door 1 assistent-hoofdexaminator: Alain Debrouwer. 

 De hoofdexaminator en zijn assistent zijn bereikbaar via e-mail op brevetten@flytovml.com . U kan ook Reinhard Wagemakers contacteren op 03/2362370, Alain is te bereiken op 0477/414383.

Aerodynamica

Het volledige document over de elementaire begrippen over aërodynamica, toegespitst op wat nuttig is voor de modelluchtvaart, kan je terugvinden en downloaden onder "Downloads - Diverse documenten". De module is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in deze begrippen, en zo enerzijds gemakkelijker problemen op te lossen bij het bouwen of afstellen van toestellen, en anderzijds beter te begrijpen welke krachten er op een toestel uitgeoefend worden als het de lucht ingaat, en welk gevolg deze krachten hebben.

 

Verder wordt uitgelegd wat er precies gebeurt als we aileron, elevator of rudderuitslag geven, met inbegrip van de primaire en secundaire effecten die deze bewegingen hebben. Kortom, er is getracht om een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op bepaalde vragen die regelmatig gesteld worden door de modelpiloot.